Home | Klub | Chovateľstvo | Dokumenty | Inzercia | Kontakty
 
Zoznam funkcionárov klubu:
 
Predseda:
Józsa Ladislav
930 10 Dolný Štál
Mobil: 0903 717 224
E-mail: jozsa@jozsa.sk

Tajomník:
Ing. Dynka Pavol
Gagarinova 12
908 51 Holíč
Mobil: 0903 435 862
E-mail: pady@holican.com

Pokladník:
Mgr. Skaldan Gabriel
Majerníkova 3
Bratislava
Mobil: 0905 320 871
E-mail: gubo.sk@gmail.com

Poradca chovu pre NDS:
Ing. Stanovský Miroslav CSc.
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
Mobil: 0903 531 518
E-mail: stanovsky@tuzvo.sk

Poradca chovu pre PP:
Józsa Ladislav
930 10 Dolný Štál
Mobil: 0903 717 224
E-mail: jozsa@pdstal.sk

Matrikár:
Mezei František
č.p. 157
Hosté
Mobil: 0911 145 217
E-mail: mezeifrantisek@gmail.com

Výcvikár:
Gáll Ladislav
Mierová 8
Veľký Biel
Mobil: 0904 957 033
E-mail: ladislavgall.wbl@gmail.com

Styk s verejnosťou:
Holéni Štefan
Dunajská 12
Veľký Meder
Mobil: 0908 136 767
E-mail: holstef@gmail.com

 

 

Dozorná rada:

Predseda DR:
Rigo Miroslav
č.p. 333
Kajal
Mobil: 0905 355 420

Členovia DR:
Ing. Urban Michal
Jurská cesta 1
Levice
Mobil: 0905 716 318
E-mail: murban@post.sk

Abelovský Branislav
č.p. 194
Devíčany
Mobil: 0915 772 420
E-mail: abelovskyb@zoznam.sk

 

(C) 2012 | Klub chovateľov hrubosrstých stavačov, Holíč