Home | Klub | Chovateľstvo | Dokumenty | Inzercia | Kontakty
Oznamy | Plán činnosti | Fotogaléria | Klubové poplatky
 
Návrh plánu akcií KCHHS na rok 2017:

KCHHS na riadnom zasadnutí výboru rozhodol uskutočniť tieto kynologické akcie:

  • Vydanie klubového spravodajcu 28.II.2017
  • VČS – klubová konferencia 25.III.2017
  • Chovný zvod 25.III.2017
  • Klubová výstava - Vlčkovce 21.V.2017
  • SV – Sečovce 17.VI.2017
  • LS - Zvolen Slatinka Ing. Stanovský M 22.VII.2017
  • Chovné JSS - Galanta Ing. Molnár B 30.IX.20177 CACT
  • Chovné JSS – Holíč Ing. Dynka P 7.X.2017 CACT
  • Chovné JSS – Slatinka Ing. Stanovský M 14.X.2017 CACT
  • Výcvikové dni podľa špeciálneho plánu, ktorý bude včas predložený na webe.
(C) 2012 | Klub chovateľov hrubosrstých stavačov, Holíč