Home | Klub | Chovateľstvo | Dokumenty | Inzercia | Kontakty
Oznamy | Plán činnosti | Fotogaléria | Klubové poplatky
 
Oznamy:

15.3.2017

  • Propozície - Klubové výstavy stavačov /Vlčkovce/ - na stiahnutie

 

Vinš a poďakovanie osobnosti kynológie

25.3.2017 sa konala naša konferencia KCHHS. K nášmu veľkému potešeniu zavítal medzi nás náš dlhoročný člen, priateľ, skvelý človek ale hlavne človek patriaci k najznámejším osobnostiam našej poľovníckej kynológie OTTO BANÁS. To čo on dokázal sa dá len veľmi ťažko s niekým porovnať.

Každý kto len trošku „čuchol“ k poľovníckej kynológii pozná toto meno, túto chodiacu encyklopédiu výcviku a práce so psom, vzácnym človekom plným entuziazmu a chuti stále byť tým najlepším. Je nám o to vzácnejší, že sa dožíva veľmi krásneho guľatého životného jubilea 90 rokov.

I touto cestou mu želáme všetko najlepšie hlavne zdravie, úspechy v kynológii, pokoj a pohodu v kruhu rodiny. Chceme vzdať hold jeho schopnostiam a úspechom, ktoré na tomto úseku dosiahol a držíme palec i naďalej jeho mimoriadnej aktivite, pevnej vôli a cieľavedomosti .

Oto želáme ti aby si medzi nás chodil ešte dlhé roky

Ing. Pavol Dynka
tajomník KCHHS

 

(C) 2012 | Klub chovateľov hrubosrstých stavačov, Holíč